Evangelicky kostel

Evangelicky kostel

Evangelický kostel v Novém Městě pod Smrkem je stavba vybudovaná v letech 1911 až 1912 na západním okraji města. Autorem jeho projektu byl německý architekt Otto Bartning (1883 – 1959)[1] z Berlína. Stavba patří k jeho raným dílům. Budova je situovaná v západních partiích města (v Blahoslavově ulici) a od města je oddělena železniční tratí z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem. Od 10. února 2009 je chrám společně s farou chráněn jako kulturní památka České republiky. Stavba kostela nesla název „Lutherův hrad“. Toto označení pravděpodobně odkazovalo na píseň Martina Luthera „Hrad přepevný je Pán Bůh náš“.

Historie

O výstavbě kostela bylo rozhodnuto v roce 1910. Stavba byla 30. dubna 1911 svěřena Rudolfu Hamplovi z Frýdlantu, který hned v květnu se stavbou začal. Zahájení výkopových prací se uskutečnilo 8. května a již 15. června 1911 došlo k slavnostnímu položení základního kamene. Ani ne za měsíc (12. července) se kladla střecha na faře a sborovém sále a 1. srpna i na kostele. Stavba byla za významných finančních příspěvků z Německa dokončena v roce 1912. K jejímu vysvěcení došlo 11. srpna 1912. Autorem zvonu vážícího 122 kg je Gustav Adolf. Vysvěcen byl v roce 1927. A roku 1929 byly na věž instalovány hodiny.

Popis budovy

Budova je v půdorysu ve tvaru písmene „U“, v jejímž jihozápadním okraji stojí věž kostela. V levé – západní – části je bohoslužebný prostor, ve střední sborový sál (využívaný v zimních měsících k bohoslužbám namísto velkého kostela) a v pravé – východní – části budovy jsou sborové kanceláře a byt faráře. Vstupy do kostela i do pravého křídla jsou situované z jižní strany. Záměr postavit kostel, sborový sál i faru jako jednu budovu bylo na tehdejší dobu velmi pokrokové. V dnešním sklepě byl ještě byt pro kostelníka a sekretáře v jedné osobě. V hlavním bohoslužebném prostoru jsou po stranách umístěny dřevěné lavice a mezi nimi vede přístupová cesta dopředu kostela, kde je umístěn stůl Páně a vlevo od něj dřevěná křtitelnice. Napravo jsou výrazná vysoká kamna. Za stolem Páně je v apsidě umístěná vyvýšená kazatelna a po stranách od ní jsou po každé straně jedna krátká lavice, na které (té vpravo) sedává během bohoslužby kazatel. Na portálu apsidy je napsán text z 1. listu Janova, 4. kapitoly, 8. verše: „Bůh láska jest“

Zvony

Pro tento kostel bylo celkem odlito šest zvonů. První tři zvony odlilo zvonařství bratrů Otto und Friedrich Schilling v Durynsku. Firemní označení Glockengießerei Franz Schilling Söhne Apolda. Celková váha zvonů byla 800 kg, zněly trojhlasně a měly tóny a, cis, e. Názvy zvonů byly – Exulantenglocke, Lutherglocke a Gustav Adolf Glocke. Svěcení zvonů bylo 21. dubna 1912. Zvony byly 1. září 1916 zrekvírované. Další tři zvony odlil zvonař Oktav Winter z Braunau (Broumov). První malý zvon Gustav Adolf Glocke byl dodán a vysvěcen 9. listopadu 1919. Zvon měl tón e, průměr 61 cm a váhu 122 kg, cena byla 2 684 K. Další dva zvony byly dodány a vysvěceny v sobotu 29. října 1927. Cena 20 000 K. Druhá rekvizice proběhla počátkem dubna 1942 a dochován je pouze malý zvon umíráček, který má průměr 63 cm, výška je 45 cm a závěs 9 cm . Na plášti zvonu je dobře vyditelná kartuš, kde je uveden autor, místo a rok odlití OKTAV WINTER BRAUNAU I./B./ GOSS MICH 1927, NR 2676. Na druhé straně pláště ja nápis švabachem Menschen kommen und gehen, Gott bleibt bestehen.